Obținere autorizații/ avize de funcționare

SERVICII DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR